Povijest Bizanta 324.-1453

  • 27,00€ 203,43kn

Stanje: RabljenoPovijest Bizanta 324.-1453 - Bizantska povijest je trajala od 324.

Dodaj u listu želja

Usporedi

Bez poreza: 27,00€

Dostupnost: Rasprodano

Autor: Georgije Ostrogorski

Nakladnik:  GOLDEN MARKETING - TEHNIČKA KNJIGA


Bizantska povijest je trajala od 324. godine do propasti 1453. godine pa ova knjiga bilježi najvažnije događaje u tom razdoblju. Autor je poznati stručnjak i ova knjiga je već imala svoja izdanja na kojima su mnogi povjesničari učili bizantsku povijest. Doba selidbe, obrana Carigrada, Karlo Veliki, Simeon Bugarski, Konstantin Porfirogenet, rasulo i propast Bizanta velike su povijesne cjeline u ovom važnom udžbeniku.

Ovo djelo, na­pi­sa­no 1940. za nje­mač­kog iz­da­va­ča, pre­ve­de­no na en­gle­ski, fran­cu­ski i mnoge druge je­zi­ke, po­sta­lo je svjet­ski re­fe­ren­t­na knji­ga za bi­zan­t­sku po­vi­jest. Hr­vat­sko iz­da­nje pri­je­vod je nje­mač­kog iz­vor­ni­ka iz 1965. Knji­ga obuh­va­ća cje­lo­kup­nu po­vi­jest Bi­zan­ta – od os­ni­va­nja Kon­stan­ti­no­po­li­sa i prve po­dje­le Rim­skog Car­stva do nje­go­ve pro­pa­sti 1453.

Godina izdanja 2002