Sarajevske Sveske 21/22

  • 6,64€ 50,00kn

Stanje: RabljenoSarajevske Sveske 21/22 - Ovaj broj Sarajevskih sveski posvećen je Gradu, i shodno tome većina tekstova tematizira Grad s raznih aspekata: arhitektonskog, urbanističkog, ekonomskog, kulturalnog, socijalnog, umjetničkog…Bogdan Bogdanović -

Dodaj u listu želja

Usporedi

Bez poreza: 6,64€

Dostupnost: Dostupno

Nakladnik:  MEDIA CENTAR SARAJEVO


Ovaj broj Sarajevskih sveski posvećen je Gradu, i shodno tome većina tekstova tematizira Grad s raznih aspekata: arhitektonskog, urbanističkog, ekonomskog, kulturalnog, socijalnog, umjetničkog…

Bogdan Bogdanović - O sreći u gradovima
Ivan Štraus - Arhitektura i barbari
Ozren Kebo - Grad i kako ga preživjeti
Hrvoje Ivanković - Doživljaj Dubrovnika – lamentacije o mrtvom gradu
Amra Hadžimuhamedović - Grad razgrad
Andrea Zlatar Violić - Heterotopijski zagreb
Avram Goldmann - Beograd – dva putovanja
Dževad Karahasan - Pripovijedati grad
Aleš Debeljak - Arhetip mog grada

Godina izdanja 2008