Neposlušne

  • 24,00€ 180,83kn

Kristina Peternai Andrić, Ivana ŽužulNeposlušne - U studiji Kristine Peternai Andrić i Ivane Žužul pitanja identiteta i reprezentacije, kojase u proučavanju književnosti zadnjih desetljeća sveudilj postavljaju a da pritomodgovori na njih svejednako ustraj

Dodaj u listu želja

Usporedi

Bez poreza: 24,00€

Dostupnost: Dostupno

Autor: Kristina Peternai Andrić , Ivana Žužul

Nakladnik:  MEANDARMEDIA


U studiji Kristine Peternai Andrić i Ivane Žužul pitanja identiteta i reprezentacije, koja
se u proučavanju književnosti zadnjih desetljeća sveudilj postavljaju a da pritom
odgovori na njih svejednako ustrajno izmiču, shvaćena su kao hermeneutička
perspektiva koja potiče čitanje a ne kao preskriptivni heuristički kalup koji kontrolira
značenja. Kako im je polazište moderno shvaćanje književnog pisanja kao
prikazivanja neprikazivog, što podrazumijeva načelno odbijanje bilo kakve
jednoobraznosti prikaza i svakog oblika interpretativnog esencijalizma, na nizu u
svakom pogledu raznorodnih primjera pokazuju kako ne samo sve identitete, pa
posljedično i svaku reprezentaciju, nego osobito iskustvo čitateljskog tumačenja,
presudno određuje ambivalentnost denotacije i kontingencija konotacija, višestrukost
aspekata i fragmentiranost smisla, te naročito neraspletiva ispremreženost
(auto)referencijalnih odnosa. Zahvaljujući jasnoj svijesti o procesualnoj (a ne
proceduralnoj) prirodi teksta, koji nastaje trajnom povratnom spregom pisanja i
čitanja (a ne jednoznačnim kauzalnim slijedom), neposlušnima se pokazuju kako
pomnom analizom izdvojeni pripovijedanjem uobličeni likovi, sa sve pripadnim
diskurzivnim rodnim mjestima, tako i same autorice.
Tomislav Brlek
Godina izdanja 2023