Politička romantika

  • 25,00€ 188,36kn

Politička romantika - Jedan od najutjecajnijih smjerova njemačke i europske konzervativne kulturne i političke misli koji se oblikovao krajem 18.

Dodaj u listu želja

Usporedi

Bez poreza: 25,00€

Dostupnost: Dostupno

Autor: Carl Schmitt

Nakladnik:  NAKLADA BREZA


Jedan od najutjecajnijih smjerova njemačke i europske konzervativne kulturne i političke misli koji se oblikovao krajem 18. i početkom 19. stoljeća, politička romantika, promatran je u studiji u izvorniku prvi puta objavljenoj 1919. godine kao osobita duhovno-povijesna pojava politike i kulture. Ta se pojava u Njemačkoj oblikovala kao ideologija reakcije i restauracije, dok se romantika u Francuskoj javlja kao revolucionarni princip. Percipirajući njemačke filozofe Adama Müllera i Friedricha Schlegela kao njegove glavne predstavnike, autor razmatra lik političkog romantika kojega karakterizira ironijska bestrasnost proizašla iz njegova pasivnog odnosa prema društvenim događanjima oko njega, uz prisutan strah od ozbiljnog političkog izbora. Kao najvažnije crte romantičke spoznaje u tome su kontekstu estetizacija i okazionalizam.

Godina izdanja 2019