Zapisnici Izvršnoga vijeća Sabora Narodne Republike Hrvatske 1958. - 1963.

  • 13,27€ 100,00kn

Zapisnici Izvršnoga vijeća Sabora Narodne Republike Hrvatske 1958. - 1963. - Priredio i uredio Nenad BukvićU knjizi je objavljeno 114 zapisnika sjednica Izvršnoga vijeća Sabora NRH/SRH održanih od 10.

Dodaj u listu želja

Usporedi

Bez poreza: 13,27€

Dostupnost: Dostupno

Nakladnik:  HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV


Priredio i uredio Nenad Bukvić

U knjizi je objavljeno 114 zapisnika sjednica Izvršnoga vijeća Sabora NRH/SRH održanih od 10. travnja 1958. do 22. lipnja 1963. godine. Kronološki i funkcionalno riječ je o nastavku niza sjednica Vlade i Izvršnoga vijeća Sabora iz razdoblja 1945. – 1958. koje je HDA objavio 2018. i 2019. godine. Na sjednicama su najzastupljenije bile rasprave o financijama, investicijama i stanju u različitim granama gospodarstva (poljoprivreda, šumarstvo, prehrambena industrija, drvna industrija, kemijska industrija, pomorstvo, brodogradnja, energetika, turizam i ugostiteljstvo). Raspravljalo se o rekonstrukciji poduzeća i pogona, specijalizaciji proizvodnje i razvoju privredno nerazvijenih krajeva. Posebno su opširne bile rasprave o mjerama gospodarskoga razvoja i prometnoga povezivanja jadranskih otoka. U zadnje dvije godine mandata sve se češće raspravljalo o trendu odlaska radnika iz Hrvatske na privremeni rad u inozemstvo. Znatan broj točaka dnevnoga reda odnosio se na donošenje akata (uredbe, odluke, rješenja) o raznim imenovanjima i radu republičkih tijela uprave, samoupravnih ustanova, poduzeća i drugih organizacija od interesa za cijelu Hrvatsku. Česta tema bilo je prekomjerno povećanje službeničkog aparata na državnoj i lokalnoj razini, a posebno zapošljavanje nekvalificiranoga osoblja. Usvojeno je više zakonskih prijedloga o osnovnim, srednjim i višim školama te prosvjetno-pedagoškoj službi. Prema smjernicama Saveznoga izvršnoga vijeća raspravljalo se o promjeni sveučilišnih nastavnih programa i skraćivanju trajanja studija. Raspravljalo se o radu znanstvenih i kulturnih ustanova u okvirima društvenoga samoupravljanja te promjeni sustava njihova financiranja. Na području zdravstva i socijalne skrbi aktivnosti su bile usmjerene na pripremu republičkog Zakona o organizaciji zdravstvene službe, primjenu Zakona o zdravstvenom osiguranju poljoprivrednih proizvođača, zakonsko reguliranje privatne zdravstvene djelatnosti i provođenje nadzora nad stručnim radom zdravstvenih ustanova, mjere preventivne zdravstvene zaštite (rano dijagnosticiranje bolesti, cijepljenje, javne kampanje o važnosti zdravlja), zakonsko reguliranje rada pojedinih kategorija ustanova socijalne skrbi, organizaciju socijalne zaštite uz posebni naglasak na invalidsko-boračku zaštitu. Važne teme u tome razdoblju bile su stanogradnja i uvjeti stanovanja uslijed porasta broja stanovnika u gradovima, posebno u Zagrebu. U vezi s time raspravljalo se o prostornome planiranju i donošenju urbanističkih planova, standardima i troškovima gradnje, raspodjeli sredstava iz stambenoga fonda za stanogradnju u lokalnim jedinicama te o kućnim savjetima, stambenim zajednicama i cijenama najamnina. Raspravljalo se i o funkcioniranju tijela unutrašnjih poslova, mjerama javnoga reda i sigurnosti, praćenju i poduzimanju preventivnih mjera protiv kriminala, radu javnog tužilaštva i sudstva, pomilovanjima, sigurnosti prometa na cestama, komunalnim uslugama, politici prema vjerskim zajednicama te radnim i službeničkim odnosima. Knjiga sadrži predgovor i uvodnu studiju, kritički znanstveni aparat (više od 1200 bilješki uz tekst) i četiri kazala (osobnih imena, zemljopisnih pojmova, institucija, predmetno) koji doprinose razumijevanju i lakšem pretraživanju izvornoga teksta zapisnika sjednica.

Godina izdanja 2020