Splitska hodonimija

  • 26,00€ 195,90kn

Grad - četvrt - ulicaSplitska hodonimija - Uz ime Split, koje se gradu pod Marjanom kroz njegovu povijest više puta nadijevalo i prenadijevalo, u knjizi se opisuje današnjih osamdesetak imena splitskih gradskih četvrti.

Dodaj u listu želja

Usporedi

Bez poreza: 26,00€

Dostupnost: Dostupno

Autor: Josip Lasić

Nakladnik:  HRVATSKA SVEUČILIŠNA NAKLADA


Uz ime Split, koje se gradu pod Marjanom kroz njegovu povijest više puta nadijevalo i prenadijevalo, u knjizi se opisuje današnjih osamdesetak imena splitskih gradskih četvrti. Taj je opis bio nužan kako bi se iz imena četvrti pristupilo najprije povijesnoj i zatim suvremenoj splitskoj hodonimiji. Iz ranijih je istraživanja poznato kako na oblikovanje svih imena utječu jezični i nejezični čimbenici (zemljopisni, povijesni, sociološki, kulturološki i dr.).  Stoga je valjalo splitskoj hodonimiji pristupiti interdisciplinarno. Korpus splitskih imena četvrti i hodonima nasta(ja)o je na temelju pregledavanja i analize dostupne pisane građe provedenoga terenskoga istraživanja na administrativno zaokruženome prostoru Grada Splita tijekom 2012. i 2013. godine. Naime, 2013. godine navršila se stota godišnjica od tiskanja brošure Splitski kažiput, prvoga cjelovitoga popisa imenovanih splitskih četvrti i ulica, te je Republika Hrvatska uvrštenjem u Europsku uniju pristupila unošenju potvrđenih različitosti u imenima splitskih četvrti i hodonima. Splitska hodonimija: grad – četvrt – ulica ukazuje na to da je u imenu grada, imenima četvrti i hodonima sažeta povijesna, kulturna i jezična istina o vremenu u kojemu su nasta(ja)li i jeziku (jezicima) kojim(a) su kroz vrijeme (pre)oblikovana sva ta tri onomastička elementa. Istodobno je to i svojevrsna poruka knjige su da ime grada, imena četvrti i hodonimi puno značajniji od „nekakvoga običnoga“ jezičnoga znaka za identifikaciju i snalaženje u gradskome prostoru. Knjiga je posvećena profesoru Petrislavu Petriću (1920. – 2014.) bez čijih bi radova o splitskoj toponimiji nastalih u osamdesetima prošloga stoljeća ova knjiga bila siromašnija za brojne važne podatke iz prošlosti antoponomastičkoga „odrastanja“ grada Splita.
Godina izdanja 2023