Povijest ruske književnosti

  • 30,66€ 231,00kn

Povijest ruske književnosti - Knji­ga ob­ra­đu­je ci­je­lu rusku knji­žev­nost sve do su­vre­me­nih knji­žev­nih stru­ja­nja.

Dodaj u listu želja

Usporedi

Bez poreza: 30,66€

Dostupnost: Dostupno

Autor: Reinhard Lauer

Nakladnik:  GOLDEN MARKETING - TEHNIČKA KNJIGA


Knji­ga ob­ra­đu­je ci­je­lu rusku knji­žev­nost sve do su­vre­me­nih knji­žev­nih stru­ja­nja. Na­gla­sak se stav­lja na in­di­vi­dua­lan raz­voj au­to­ra i in­ter­pre­ta­ci­ju knji­žev­nog tek­sta, ne zao­bi­la­ze­ći po­vi­jest knji­žev­nih ro­do­va i vrsta i kro­no­lo­ški pri­stup. Autor je za hr­vat­sko iz­da­nje pri­re­dio po­seb­no po­glav­lje.

Godina izdanja 2009