Tranzicija i kulturno pamćenje

  • 27,87€ 210,00kn

Tranzicija i kulturno pamćenje - Uredili Virna Karlić, Sanja Šakić, Dušan MarinkovićSadržaj: 1.

Dodaj u listu želja

Usporedi

Bez poreza: 27,87€

Dostupnost: Dostupno

Nakladnik:  SREDNJA EUROPA


Uredili Virna Karlić, Sanja Šakić, Dušan Marinković

Sadržaj: 1. Tranzicija dugog trajanja: Književno polje SFRJ-a: podsjetnik na tranziciju dugog trajanja / Svjetlan Lacko Vidulić ; Prema genezi i strukturi postjugoslavenskog književnog polja (bilješke uz Bourdieua) / Dean Duda ; Jugoslavenska književnost: stanovište sadašnjosti / Predrag Brebanović ; Narativ društvenog teksta: udio kulture u osmišljavanju vlastite tradicije i nacije / Saša Stanić ; Ukrajinska recepcija hrvatske i srpske književnosti tranzicijskog razdoblja / Jevgenij Paščenko

2. Zajednički uvjeti, raznoliki ishodi: tranzicija u regionalnom kontekstu: Tranzicija, trauma duhovne obnove / Sanjin Sorel ; O čemu se govori kad se misli na tranziciju? / Mirjana D. Stefanović ; Nacrt za tipologiju tranzicijskih puteva savremene srpske proze / Igor Perišić ; Zajednički uvjeti, raznoliki ishodi – nekoliko primjera tranzicije (u) književnosti iz susjedstva / Ivana Latković

3. Tranzicija u književnosti i drugim umjetnostima: od traume ka kreativnosti: Književnost i društveno.kulturno okruženje: stereotipi i prevazilaženje razlika / Kornelije Kvas ; U traganju za izgubljenim značenjem: roman Životinjsko carstvo Davida Albaharija / Časlav Nikolić ; David Albahari – apolitični autor o političkim pitanjima i kolektivnoj odgovornosti / Iva Kosmos ; (De)konstrukcija sopstvenog identiteta ili slika jednog umiranja: o Elijahovoj stolici Igora Štiksa / Iva Tešić ; Slika Jugoslavije u djelima autora iz egzila / Melita Richter ; Povratak radnika. Književna reartikulacija klasnog antagonizma u postjugoslavenskom kontekstu / Boris Postnikov ; Refleksija medijske tranzicije u suvremenoj hrvatskoj književnosti / Igor Gajin ; Državnost u doba popularne kulture: suvereno stanje hip-hop duha na Zapadnom Balkanu / Dragan Đorđević ; Parabola srpske kinematografija od početka 90-ih do ranih 2000-ih / Cristina Santochirico

4. Kultura sjećanja i odnos prema prošlosti : Pamćenje o Jugoslaviji u suvremenoj hrvatskoj historiografiji / Damir Agičić ; Postjugoslavenska književnost – nomadologija naspram historije / Doris Pandžić ; Politička mjesta u tranziciji: sjećanje na Josipa Broza Tita i Franju Tuđmana u suvremenoj Hrvatskoj / Marijana Belaj i Nevena Škrbić Alempijević ; Ljubav i poneka psovka. Leksikon YU mitologije kao metafora sjećanja / Sanja Šakić ; U potrazi za istinom: historija prema književnosti / Ljiljana Banjanin ; Preživjeti, pisati, prevoditi: Lijepi život u paklu Ivana Ivanjija / Sanja Roić ; Modusi književnog pamćenja i predstavljanje Holokausta / Gordana Todorić ; Naracije djetinjstva i nostalgije: aspekti tranzicije u dječjem časopisu Bijela pčela / Svjetlana Janković-Paus ; Manjinski časopis Makedonski glas: pogled odozdo / Borjana Prošev-Oliver

5. Ideologija – tranzicija – jezik – obrazovna politika: Prezentacija i interpretacija novonastale sociolingvističke situacije u sklopu hrvatske znanstvene periodike od 1990. do 2010. godine / Virna Karlić ; Obrazovanje kao nastavak rata dejtonskim sredstvima / Nenad Veličković ; Elementi kulture u udžbenicima srpskog i hrvatskog jezika kao stranog – početni nivo / Olja Perišić Arsić ; Od Personenkennzalhl-a do Personnenkennziffer-a ili put između raspada dva sistema / Annette Đurović ; O jeziku Ardalićevih basana / Dijana Crnjak i Dragomir Kozamara

6. Pogled unatrag: međuknjiževni doticaji: Svečana sveta borba: prisvajanje, prijepori i performativnost Gundulićeve slave / Marina Protrka Štimec ; Zagreb kao dadapolis / Vladimir B. Perić ; Otkrovenje srpske avangarde i njena anticipacija (istoričari prodora: Tešić/Damjanov) / Snežana Savkić ; Od Bivšeg dečaka do Četiri kanon: pogled sa strane na pjesnika Ivana V. Lalića / Tonko Maroević ; Vladan Desnica u srpskoj književnoj kritici i istoriografiji / Nikolina Konjević Milošević ; Recepcija Andrića u Hrvatskoj 1990. – 2010. pod vidom hrvatsko-srpskog dijaloga / Miroslav Artić ; Upričavanje Andrića / Branko Tošović ; Intelektualci i rat na primeru drame U logoru Miroslava Krleže / Jelena Ratkov Kvočka ; Vrijeme teksta u Tutorima Bore Ćosića / Luka Bekavac

Godina izdanja 2017