Uvod u nakladništvo

  • 18,05€ 136,00kn

Uvod u nakladništvo - Uvod u nakladništvo dr.

Dodaj u listu želja

Usporedi

Bez poreza: 18,05€

Dostupnost: Dostupno

Autor: Zoran Velagić

Nakladnik:  HRVATSKA SVEUČILIŠNA NAKLADA


Uvod u nakladništvo dr. Zorana Velagića sustavan je pregled osnovnih nakladničkih pojmova i procesa te informacija o razvoju nakladništva, njegovu položaju u modernim društvima i pokušajima njegova definiranja, ukazuje na raznovrsnost organizacijskih oblika nakladnika i pluralitet njegovih proizvoda uz  standardne postupke i procese nakladničkog poslovanja.

U uvodu autor donosi sintezu važnije inozemne literature objavljene u proteklih 20-ak godina te pregled poslovnih rješenja i praksi, pri čemu je naglasak na globalne nakladničke trendove i suvremene probleme koji su prema potrebi ilustrirani konkretnim primjerima iz nakladničkog poslovanja.

U prvoj cjelini autor govori o  povijesnosti nakladništva i njegovoj paradigmatičnosti u sklopu informacijskih djelatnosti i kulturnih industrija, opisuje društvene kontekste u kojima se nakladništvo ostvaruje ističući vrijednosti koje pritom vraća društvu na gospodarskom, tehnološkom, obrazovnom, znanstvenom, kulturnom i političkom području, naglašava odgovornost koju osobe uključene u nakladničke procese imaju prema društvu u kojemu djeluju zaključujući da nakladništvo nije moguće jednoznačno definirati, da ono nije monolitna djelatnost i da se može shvatiti samo uvažavajući kompleksne okolnosti proizvodnje knjige u zadanom društvenom kontekstu.

U drugoj tematskoj cjelini dr. Velagić opisuje organizacijske oblike nakladničke tvrtke, kapital koji je nakladniku potreban za uspješne poslovne operacije, iznosi uobičajene podjele nakladnika i nakladničkih proizvoda, a posebnu pozornost pridaje formiranju nakladničkog plana jer su kvalitetan plan i njegova uspješna realizacija temelj nakladničkog poslovanja za kontinuiran rad. Razrađena je i koncepcija životnog ciklusa knjige, tj. njezina opstojanja od trenutka prihvaćanja u plan proizvodnje do prestanka intenzivnijeg korištenja, budući da je razumijevanje tog ciklusa bitno za opstojanje knjige.

Naposljetku, treća je cjelina posvećena nakladničkim proizvodima. Navedene su uobičajene i standardizirane radnje stjecanja, uređivanja i objavljivanja, pri čemu se pojam objavljivanje, slijedom izmijenjenih mogućnosti isporuke nakladničkih proizvoda (kroz digitalni tisak ili putem elektroničkih medija), modificira tako da obuhvaća i tisak ili objavu na mrežnoj stranici, i distribuciju, i promotivne aktivnosti, i prodaju. Osmo je poglavlje posvećeno knjizi, kao temeljnom nakladničkom proizvodu.

Izdanju je dodano poglavlje o digitalnom nakladničkom okružju, pri čemu se svijet digitalnoga nakladništva i digitalne knjige ne smatra revolucijom, što je čest slučaj posebice u popularnijoj literaturi, nego razvojnim korakom koji podjednako zadržava i mijenja postojeće i uhodane prakse.

Temeljno načelo Uvoda u nakladništvo: da se ne smiju zanemariti novi trendovi niti se nakladništvo može svesti na nove trendove. Nakladništvo je djelatnost s dugom prošlošću koja je uvijek prihvaćala korisne tehnologije, no koja se nije svodila na tehnologije i nove proizvode, nego se primarno bavila stjecanjem, uređivanjem i objavljivanjem autorskih rukopisa.

Godina izdanja 2020
Broj stranica 195
Uvez Meki