Animal - knjiga o ne-ljudima i ljudima. Kulturni bestijarij III. dio.

  • 59,73€

Animal - knjiga o ne-ljudima i ljudima. Kulturni bestijarij III. dio. - Animalno je elementarno – zajednička je misao vodilja autorica i autora knjige Animal: knjiga o ne-ljudima i ljudima.

Dodaj u listu želja

Usporedi

Bez poreza: 59,73€

Dostupnost: Dostupno

Autor: Suzana Marjanić , Antonija Zaradija Kiš , Maja Pasarić

Nakladnik:  HRVATSKA SVEUČILIŠNA NAKLADA


Animalno je elementarno – zajednička je misao vodilja autorica i autora knjige Animal: knjiga o ne-ljudima i ljudima. Kulturni bestijarij III. dio. objavljene nakon dviju knjiga – zbornika radova Kulturni bestijarij (2007) i knjige Književna životinja. Kulturni bestijarij II. dio (2012).

Prilozi u knjizi potaknuti su značajkama kulturne i kritičke animalistike kao interdisciplinarnoga, multidisciplinarnoga i transdisciplinarnoga pristupa u čijem je središtu promišljanje pojavnosti životinja kao kulturoloških i društvenih činjenica/subjekata na animalističkim teorijsko-istraživačkim smjernicama te putokazima suvremene bioetike/zooetike.

Posljednjih desetljeća veliki su pomaci u kontekstu kritike specističkoga (specizam = diskriminacija prema vrsti) sagledavanja životinje koju se više ne promatra isključivo kao biološku činjenicu, resurs ljudskoga opstanka i simboličnoga razmišljanja i izražavanja, već se iz nespecističkoga, intrinzičnoga očišta nastoji sagledavati kao jednakovrijedan subjekt društvene realnosti. Propituje se kako priroda u sinergiji s ne-ljudima i ljudima kreira nove oblike znanja u interakciji npr. ljudi i pasa u suvremenim gradskim sredinama. U tome smislu istražuju se i animalistička čitanja književnih korpusa, poput usmenih pjesama i priča, kojima se brišu negativne i stvaraju pozitivne predodžbe ljudsko-životinjskih odnosa. Zapaženi pomaci u promišljanjima povijesti ne-ljudi i ljudi te njihovih međuodnosa još uvijek su necjeloviti. Kritička refleksija o odnosu ljudi i prirode, odnosno ljudi i ne-ljudi, koja se počela isticati u istraživanjima 70-ih godina prošloga stoljeća, jedina može dovesti do promjene paradigme.

ANIMAL: Knjiga o ne-ljudima i ljudima sadrži 43 kulturno-animalistička priloga. Nakon Pripomene urednica Suzane Marjanić, Antonije Zaradije Kiš i Maje Pasarić slijedi deset kronoloških cjelina: Antička životinja; Srednjovjekovna životinja; Etnološko-antropološki animal; Ouroboros; Književni i filozofski bestijarij; Životinja priča; Životinja rata; Filmska, izvedbena i antipromidžbena životinja; Pogled životinje: kućni ljubimac i zatočena životinja; Zoe i antropocen.

Svi objavljeni kulturnoanimalistički prilozi od iznimne su važnosti jer pokazuju da se i na ovaj način, tj. riječju, vizualom i knjigom, pored aktivističke prakse, uspješno osvjetljavaju teme traganja za zatomljenom i ponovno pronađenom bliskošću s Drugima.