Homo aequalis - Geneza i procvat ekonomske ideologije

  • 14,60€ 110,00kn

Homo aequalis - Geneza i procvat ekonomske ideologije - U kapitalnom djelu Homo hierarchicus.

Dodaj u listu želja

Usporedi

Bez poreza: 14,60€

Dostupnost: Dostupno

Autor: Louis Dumont

Nakladnik:  DISPUT


U kapitalnom djelu Homo hierarchicus. Ogled o sustavu kasta (1967) Dumont nam predstavlja Indiju kao obrnutu sliku Zapada. Indijsko je društvo viđeno kao holistički svijet u kojem zajednica tvori najvišu vrijednost, a pojedinac egzistira kao rubni pojam. Tome je oprečno zapadno individualističko i egalitarno društvo, u kojemu je pojedinac temeljno načelo društvene organizacije. U takvom komparativnom ključu, u djelu Homo aequalis riječ je o “ekonomskoj ideologiji” zapadnog društva, koja je tematizirana kao ključna razlikovna značajka zapadnih društava, kao glavno obilježje njihove modernosti. Ta je ideologija skup ideja i vrijednosti koje su nastale iz emancipacije i dominacije ekonomske sfere društvenog života. Moderna autonomizacija ekonomije uvjetovana je pojavom ideološke koncepcije modernog individualizma. Rekonstrukcija geneze i procvata ekonomske ideologije kreće se od Quesnaya i fiziokratske ekonomske doktrine, preko Lockea, Mandevillea i Smitha do Marxa i njegove kritike političke ekonomije. Premda je Quesnay “učinio prvi korak”, a Locke bio prvi dosljedni individualist, presudnu ulogu u tom procesu ima Adam Smith, “Luther političke ekonomije” (Marx). Marx je pak ekonomsku ideologiju doveo do njezine maksimalne moći i rasprostranjenosti, do njezina ispunjenja i procvata.

Louis Dumont (1911-1998), francuski antropolog i etnolog, učenik Marcela Maussa. Od 1948. do 1950. na prvom je studijskom boravku u Indiji. Od 1951. do 1955. predavač je na Institutu socijalne antropologije u Oxfordu.  Godine 1955. u Parizu je obranio državni doktorat i imenovan voditeljem studija na l’École pratique des hautes études (katedra “Sociologija Indije”), gdje će ostati sve do umirovljenja. Na toj instituciji osniva Centar za indijske studije u društvenim znanostima. Od 1955. do 1957. drugi put studijski boravi u Indiji. Između 1955. i 1967. objavljuje veliki broj radova kojima se afirmira kao vrhunski znalac indijskog društva i civilizacije.

Godina izdanja 2011